Partnerství

 

 

Generální partner, cena 145 000 Kč (bez DPH)

Generální partner je na této akci exkluzivní. Anketa má pouze jednoho generálního partnera.

Začátek spolupráce

 • Umístění loga v materiálech a prostorách prezentující anketu FLEET DERBY. Logo bude umístěno na webových portálech www.business-car.cz a www.fleetderby.cz s prolinkováním na webové stránky generálního partnera.
 • Umístění loga v newsletterech propagující anketu FLEET DERBY a zasílaných partnerům z naší databáze.
 • Umístění loga generálního partnera na pozvánce (platí pouze v případě, že byla spolupráce dohodnuta do konce května 2014).

Během setkání

 • Výstavní místo (prostor pro představení generálního partnera).
 • Umístění loga generálního partnera na billboardu umístěném v prostorách akce.
 • Představení generálního partnera moderátorem při zahájení akce.
 • Prezentace (10 min. na verbální a technickou prezentaci připravených partnerem).
 • Logo generálního partnera jako součást všech článků a avíz publikovaných při akci a na hlavním billboardu, který bude umístěn na testovacím dni a slavnostním vyhlášení této akce.
 • Možnost předání propagačních materiálů účastníkům testování.
 • Zdarma 10 pozvánek na testovací den pro vážené zákazníky generálního partnera.

Po setkání

 • Umístění loga v reportáži z akce v magazínu a ve fotogalerii na www.fleetderby.cz.
 • Logo generálního partnera na 1. straně umístěné pod úvodním slovem šéfredaktora v 6 čísle magazínu Business Car, které bude vydáno k rekapitulaci celé ankety.
 • Prezentace generálního partnera: rozhovor se zástupcem společnosti a zdarma 1/1 A4 inzerce v magazínu Business Car v celkové hodnotě 108 000 Kč.

 

Hlavní partner, cena 95 000 Kč (bez DPH)

Hlavní partner je na této akci exkluzivní. Anketa má pouze jednoho hlavního partnera.

Před setkáním

 • Umístění loga v materiálech a prostorách prezentující anketu FLEET DERBY. Logo bude umístěno na webových portálech www.business-car.cz a www.fleetderby.cz s prolinkováním na webové stránky hlavního partnera.
 • Umístění loga v newsletterech propagující anketu FLEET DERBY a zasílaných partnerům z naší databáze.
 • Umístění loga hlavního partnera na pozvánce (platí pouze v případě, že byla spolupráce dohodnuta do konce května 2014).

Během setkání

 • Výstavní místo (prostor pro představení hlavního partnera).
 • Umístění loga hlavního partnera na billboardu umístěném v prostorách akce.
 • Představení hlavního partnera moderátorem při zahájení akce.
 • Prezentace (5 min. na verbální a technickou prezentaci připravených partnerem).
 • Logo hlavního partnera jako součást všech článků a avíz publikovaných při akci a na hlavním billboardu, který bude umístěn na testovacím dni a slavnostním vyhlášení této akce.
 • Možnost předání propagačních materiálů účastníkům testování.
 • Zdarma 4 pozvánky na testovací den pro vážené zákazníky hlavního partnera.

Po setkání

 • Umístění loga v reportáži z akce v magazínu a ve fotogalerii na www.fleetderby.cz.
 • Prezentace hlavního partnera: rozhovor se zástupcem společnosti a zdarma ½ strany inzerce v magazínu Business Car v ceně 46 000 Kč.

 

Partner, cena 56 000 Kč (bez DPH)

Před setkáním

 • Umístění loga v materiálech a prostorách prezentující anketu FLEET DERBY. Logo bude umístěno na webových portálech www.business-car.cz a www.fleetderby.cz s prolinkováním na webové stránky partnera.
 • Umístění loga v newsletterech propagující anketu FLEET DERBY a zasílaných partnerům z naší databáze.
 • Umístění loga partnera na pozvánce (platí pouze v případě, že byla spolupráce dohodnuta do konce května 2014). 

Během setkání

 • Výstavní místo (prostor, stánek pro představení partnera).
 • Zdarma 3 pozvánky na školení pro vážené zákazníky partnera.
 • Možnost předání propagačních materiálů všem zúčastněným.
 • Logo na hlavním billboardu, který bude umístěn na testovacím dni a slavnostním vyhlášení této akce.
 • Představení partnera moderátorem při zahájení akce. 

Po setkání

 • Umístění loga v reportáži z akce v magazínu a ve fotogalerii na www.fleetderby.cz.
 • Prezentace partnera: rozhovor se zástupcem společnosti, max. 500 znaků.

 

Vystavovatel, cena 25 000 Kč (bez DPH)

Během setkání
 • Představení vystavovatele moderátorem při zahájení akce.
 • Výstavní místo (prostor, stánek pro představení vystavovatele).
 • Možnost předání propagačních materiálů všem zúčastněným.
 • Logo na hlavním billboardu, který bude umístěn na testovacím dni a slavnostním vyhlášení této akce.    

Po setkání

 • Umístění loga v reportáži z akce v magazínu.