Pravidla

 

 

1. Organizátor

Organizátorem ankety FLEET DERBY 2014 je magazín Business Car, který vydává společnost Institut Fleet Managera s.r.o. Spoluorganizátorem ankety je reklamní agentura IKSS AGENCY.

Smyslem nestranné ankety je vybrat nejlepší flotilové automobily, produkty a služby. Hlavní důraz je kladen na transparentnost soutěže, kterou pro magazín Business Car organizuje smluvní agentura, se kterou se podepisuje spolupráce pouze na jeden rok. Všechna hlasování odborné poroty v kategorii Flotilový automobil roku budou zveřejněna na internetu, čímž se vyloučí možnost jakékoli manipulace s hlasovacími lístky.

Nominace flotilových automobilů, produktů a služeb začíná 1. března. Výběr nejlepších flotilových automobilů v jednotlivých třídách probíhá prostřednictvím internetového hlasování od 1. června do 31. října.

Anketa FLEET DERBY vybírá nejlepší flotilové auto roku. O této prestižní ceně rozhodne odborná porota (nejmenší počet členů je kvůli objektivitě stanoven na 20) v rámci odborného dne 22. října, při kterém budou mít porotci všechny nominované vozy přistaveny k vyzkoušení. Odborní porotci ankety FLEET DERBY také vybírají nejlepší flotilové produkty a služby.

Všechny výsledky ankety FLEET DERBY budou vyhlášeny 27. listopadu při slavnostním galavečeru.

 

2. Cíle ankety

 • Zajistit maximální objektivitu ankety
 • Propagovat flotilový trh
 • Podpořit myšlenky optimální správy autoparku
 • Ocenit lídry flotilového trhu
 • Zvýšit standardy výrobků a služeb zaměřených na český flotilový trh

 

3. Pravidla pro přihlašování kandidátů v kategoriích

3.1. Flotilový automobil roku

1. etapa – přihlášení automobilů

Přihlásit daný automobil může zástupce firmy, který jej nabízí, vyplněním formuláře, který mu byl adresně zaslán. Zástupce koncernu může přihlásit více než jeden automobil v jednotlivé kategorii.

Současně s přihláškou a nominací automobilů se společnost zavazuje uhradit účastnický poplatek v hodnotě 5000 Kč. V rámci tohoto poplatku lze nominovat pouze dva automobily.

Za každý další nominovaný vůz je stanoven poplatek 7000 Kč.

 

Kategorie automobilů:

 • Referentské automobily
 • Manažerské automobily
 • Užitkové automobily do celkové hmotnosti 3,5 t
 • Automobily s ekologickými pohony (LPG, CNG, elektromobily, hybridní pohony)

 

2. etapa – hodnocení přihlášených automobilů na internetu a odbornou porotou

2a) Internetové hlasování flotilových manažerů

Každý registrovaný flotilový manažer společnosti Institut Fleet Managera může pouze jednou hlasovat na internetových stránkách www.fleetderby.cz v období od 1. června do 31. října. 

Manažeři vybírají pouze jeden automobil z každé kategorie, o kterém si myslí, že je pro vozové parky nejvhodnější. Hlasovat může každý účastník flotilového trhu s výjimkou dodavatelů (zaměstnanců automobilových koncernů, prodejců, dovozců). V případě rovnosti bodů se přihlédne k počtu bodů při hlasování odborné poroty.

 

Hodnotící kritéria:

 • Technická vyspělost automobilu
 • Bezpečnost
 • Jízdní vlastnosti
 • Praktická využitelnost
 • Spotřeba nejlevnější zážehové a vznětové verze
 • Cena nejlevnější zážehové a vznětové verze
 • Hodnota získaná za vynaložené peníze

 

2b) Hlasování odborné poroty na testovacím dni

Každý porotce z nominovaných automobilů vybere 3 vozy, které bodově ohodnotí. K dispozici má celkem 10 bodů, které rozdělí tak, aby žádnému automobilu nepřidělil stejný počet bodů, a celkový součet všech bodů u tří nominovaných vozů musí být roven 10.

Vítězem se stává automobil, který obdrží od porotců největší počet bodů. V případě rovnosti bodů se přihlédne k počtu bodů v internetovém hlasování. Hlasování jednotlivých porotců bude přístupné a zveřejněné na webových stránkách www.fleetderby.cz po ukončení ankety.

 

3.2. Flotilový produkt roku (produkt, služba, technologie)

Titul mohou získat produkty, služby či technologie se zaměřením na flotilový trh.

 

1. etapa – přihlášení produktů

Přihlásit daný produkt může zástupce firmy, který jej nabízí, vyplněním formuláře, který mu byl adresně zaslán.

Zástupce společnosti může přihlásit více než jeden flotilový produkt (službu nebo technologii). Flotilový produkt musí být jako celek vyráběn/nabízen přihlašující firmou nebo v rámci kapitálové skupiny, do níž daná firma náleží.

Firma musí disponovat ve vztahu k přihlašovanému produktu/službě/technologii kompletními prodejními a distribučními právy. Produkt (služba nebo technologie) nesmí být ve fázi příprav – musí být k dispozici na trhu.

Produkt (služba nebo technologie) musí být k dispozici na českém trhu – nemůže se jednat o produkt, který je k dispozici pouze na trzích mimo Českou republiku. Současně s přihláškou a nominací produktu se společnost zavazuje uhradit účastnický poplatek v hodnotě 4500 Kč za nominaci jednoho produktu.

 

Kategorie flotilový produkt/ služba:

 • Systémy pro monitorování a správu flotil

 • Finance

 • Pojištění

 • Technologie

 

2. etapa – hodnocení přihlášených produktů

Hodnocení Flotilový produkt/služba roku 2014 je pouze v kompetenci odborné poroty a bude probíhat na testovacím dni ankety FLEET DERBY.

Odborná porota má k dispozici známky 1-5. Porotci vybírají z každé kategorie produkt/službu roku, přičemž v každém hodnotícím kritériu přidělují danému produktu/službě známku. Takto hodnotí v každé vyhlášené kategorii každý porotce. Ohodnotit musí minimálně 1 produkt/službu v každé vyhlášené kategorii známkou 1 až 5. Vítězem v dané kategorii je produkt/služba, která získala nejlepší ohodnocení.

 

4. Ceny Fleet Derby

Vítězové ankety FLEET DERBY bude známi na konci listopadu.

Seznam vítězů bude publikován na internetových stránkách a v magazínu Business Car.

Prezentace ankety automobilů a produktů/služby roku proběhne u vybraných mediálních partnerů v tištěné i internetové podobě.

Organizátor hlasování je oprávněn udělit také zvláštní cenu.

 

Vítězové ankety budou oceněni trofejemi ve třech oblastech:

 • Flotilové auto roku 2014 - jeden vůz volený odbornou porotou
 • Flotilové auto roku 2014 v každé vyhlášené kategorii – internetové hlasování a hodnocení odborné poroty
 • Flotilový produkt/služba roku 2014 v každé vyhlášené kategorii - hodnocení odborné poroty

 

5. Všeobecné podmínky

Účastníky mohou být všechny firmy, nabízející zboží, produkt či službu se zaměřením na flotilový trh. Organizátor je oprávněn neakceptovat přihlášky do všech kategorií. Účastí v anketě vyjadřuje přihlášený souhlas s využitím image přihlášené firmy, automobilu, produktu a služby organizátorem za účelem propagace ankety, a to i v budoucnu.

Otázky těmito pravidly neupravené budou řešeny individuálně.